تمامی محصولات این سایت توسط تولید کنندگان خانگی و کسب و کارهای محلی تولید می شود. وب سایت سیرگان هیچگونه مسئولیتی را در قبال کیفیت محصولات نمی پذیرد و در صورت عدم تطبیق محصول سایت و محصول دریافتی می توانید با همکاران ما در پشتیبانی محصولات تماس گرفته تا موضوع را از طریق تولید کننده برای شما پیگیری نمایند.