_

سیرجان را ببینیم

Let’s see Sirjan

سیرجان ، بعد از اسلام و تا اواسط قرن دهم میلادی شهر عمده و مرکز ایالت کرمان بوده که “شیراجان” هم گفته شده است. سیرجان تقریبا” در هشت کیلومتری مشرق شهر جدید سعید آباد قرار داشته و در آن زمان والی کرمان نیز ” سیرگان” بوده و بنای آن به بهمن پادشاه اشکانی نسبت می دهند و در استیلانی عرب آن را معرب کردند وسیرجان نامیدند. شهرستان سیرجان در فاصله ۱۷۵ کیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شده و از شمال به شهرستان رفسنجان ( ۲۳۰ کیلومتر) و شهر بابک ( ۷۰ کیلومتر)، از جنوب به استان هرمزگان، از مشرق به شهرستانهای بافت ( ۱۲۹ کیلومتر) و بردسیر و از مغرب به استان فارس محدود است.