سیرجان را ببینیم

Let’s see Sirjan

 

سیرجان ، بعد از اسلام و تا اواسط قرن دهم میلادی شهر عمده و مرکز ایالت کرمان بوده که “شیراجان” هم گفته شده است. سیرجان تقریبا” در هشت کیلومتری مشرق شهر جدید سعید آباد قرار داشته و در آن زمان والی کرمان نیز ” سیرگان” بوده و بنای آن به بهمن پادشاه اشکانی نسبت می دهند و در استیلانی عرب آن را معرب کردند وسیرجان نامیدند. شهرستان سیرجان در فاصله ۱۷۵ کیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شده و از شمال به شهرستان رفسنجان ( ۲۳۰ کیلومتر) و شهر بابک ( ۷۰ کیلومتر)، از جنوب به استان هرمزگان، از مشرق به شهرستانهای بافت ( ۱۲۹ کیلومتر) و بردسیر و از مغرب به استان فارس محدود است.

سیرجان را بشناسیم

Let’s know Sirjan

 

سيرجان در مغرب کرمان واقع شده ، از يک سو به خاک فارس ارتباط دارد. سيرجان در قديم شهري بزرگ بوده و شهريجان نام داشته و نظر به موقع جغرافيايي در بعضي مواقع مرکزيت داشته، بتدريج رو به ويراني نهاده ، ميرزا سعيد کلانتر قريه جديدي آباد کرد ،کم کم توسعه يافت و به سعيد آباد معروف شد. امروز مرکز سيرجان است ، و چون اين شهر برسر راه فارس و بندرعباس قرار گرفته موقعيت خاصي دارد و محصولاتش گندم ،جو،پسته،بادام و خربزه ي آن معروف هستند.در بعضي کتب قديمي نوشته اند، که خرماي زيادي از آنجا به عمل مي آمده است. اما امروزه اثري از خرما در اين منطقه نيست.