عکاسان پروژه

Project photographers

پروژه سیرگان برای ثبت و ارائه عکس های گردشگری و رویدادهای شهر سیرجان از عکاسان مطرح شهر بهره برده و همیشه سعی دارد تمامی عکس ها بر اساس کیفیت و استانداردهای روز دنیا ارائه شود.
عکاسانی که تمایل به همکاری با پروژه سیرگان را دارند میتوانند از طریق تماس با ما درخواست خود را ارسال نمایند که پس از بررسی و تایید تیم پشتیبانی عکاسی به جمع ما اضافه شوند.

مرتضی صالحی

Morteza Salehi

امین ارجمند

Amin Arjmand