تخفیف!

پسته اکبری

بسته 1000 گرمی

4.700.000

توضیحات تکمیلی

پسته های اکبری را بیشتر به مشخصاتی همچون کشیده و خوش فرم بودن می شناسند و بسیاری از افراد نیز آن را پسته های لوکس و مجلل مخصوص مهمانی می نامند. اما پسته های اکبری مشخصات بسیاری دارند که در ادامه آنها را به شما معرفی می کنیم.

  • مشخصات درخت پسته اکبری: این نوع از پسته قدرت رشد متوسطی دارد و عادت رشد آن نیز گسترده است. درخت آن نیز به اندازه ارتفاع متوسطی رشد می کند و عرض تاج آن نیز زیاد است.
  • گلدهی: شروع گلدهی پسته اکبری در شرایط آب و هوایی و خاک رفسنجان در ۲۱ فروردین ماه می باشد و مرحله تمام گل آن نیز ۲۶ فروردین است. پسته اکبری دارای طول گلدهی ۱۱ روزه می باشد.
  • برگ درخت پسته اکبری: درخت پسته اکبری دارای برگ های بسیار ساده و زیبایی است که به تعداد زیادی در درخت وجود دارند. درصد برگ های سه برگچه در این درخت کم و درصد برگ های ۴ برگچه و ۵ برگچه در آن زیادی می باشد. طول و عرض برگ ها نیز نه خیلی زیاد و نه خیلی کم است و در اندازه ای متوسط رشد می کنند.
  • جوانه: جوانه درخت پسته اکبری، شکل گل کروی دارد.
  • خوشه میوه: پسته اکبری دارای طول خوشه میوه کم و عرض خوشه میوه کم و انشعابات متوسط می باشد. در کل باید گفت که در خوشه های پسته اکبری، کمی کوچک تر از باقی خوشه های پسته هستند و پسته های بزرگ و کشیده ای روی آنها وجود دارد.
  • میوه دهی: تاریخ شروع رشد سریع جنین های پسته اکبری ۱۰ تیر ماه اتفاق می افتد و میوه آن نیز در ۳۱ شهریور میرسد.
  • میوه: نوک پوست سبز متوسط، رنگ پوست سیز در هنگام رسیدن میوه قرمز، عرض خشک ۱۲.۲۲ میلیمتر و طول ۶۱.۱۲ میلیمتر، موقعیت شکاف مساوی در قسمت های شکمی و پشتی، درجه خندانی پوست استخوانی زیاد ۰۲.۳ میلی متر و وزن ۷۵.۰ گرمی همه از مشخصات ظاهری و فیزیکی پسته های اکبری می باشند.