گلیم سیرجان

گلیم شیرکی پیچ

شیرکی‌پیچ نام نوعی گلیم است که در مناطق سیرجان و بافت بافته می‌شود. این نوع گلیم در نوع خود منحصربه‌فرد و متفاوت است. گلیم شیرکی پیچ در گذشته صرفاً به صورت گلیم بافته می‌شده‌است اما امروزه به شکل ترکیبی از گلیم و قالی بافته می‌شود.

گلیم شیریکی پیچ یا سوزنی، که شهرت سیرجان به خاطر آن است، برخلاف گلیم های معمولی یک بافته‌ی گره دار است و آن را دست بافتهای میان قالی و گلیم می دانند.