منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

در بهمن ماه سال 1370 بر مبنای تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس و از شهریور ماه سال 1372 تأسیسات گمرکی ، انبارهای نگهداری کالا و فاز اول تأسیسات زیر بنائی به بهره برداری رسیده . تمامی امکانات و تسهیلات لازم برای تولید و تجارت بین المللی رو یکجا و بصورت قابل دسترسی فراهم آورده و شرایط و موقعیت آن برای سرمایه گذاری های صنعتی، تولیدی، تجاری و خدمات پشتیبانی منحصر بفرد است.