محمدعلی آزادیخواه

 

آزادی خواه متولد ۱۳۲۳ دولت آباد قهستان از توابع سیرجان، لیسانس جغرافیا دارد و سال ها دبیر دبیرستان های سیرجان بود. نخستین کتاب او «پرستوهای دره پیچاب» در سال ۴۲ منتشر شد و به دنبال آن «افسانه های نامی و کامی» و «دوستان جنگل شاد»، «تبر مشهدی باقر»، «قصه جنگل»، «بچه ها بیدارند» و «کوتوله در تنگ» را منتشر کرد. برخی از این کتاب ها برای کودکان و نوجوانان و برخی هم برای بزرگسالان نوشته شده اند. آزادی خواه هنوز در نشریات محلی مانند «آزادگان» و «پاسارگاد» سیرجان و «امیر» کرمان قلم می زند. در ضمن کتاب «مرادو» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب برگزیده سال ۸۵ شناخته شد.