عمارت صدرزاده

عمارت صدرزاده با قدمتی که به دوره قاجار بازمی‌گردد، از خانه‌های تاریخی و قدیمی سیرجان به‌شمار می‌رود. این عمارت دو طبقه در وسط باغ پسته‌ قرار دارد و دارای سایه‌بان‌هایی است که اطاق‌ها را از تابش شدید آفتاب برحذر می‌دارد. بخش‌های عمده‌ی عمارت شامل اصطبل، حمام، گاوچاه، استخر، باغچه، حوض‌خانه و شیرسنگی می‌شود.